headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 

Fair Play & Alliance

Fair Play & Alliance

 

Hockey is een geweldige sport met een geheel eigen karakter. Op een hockeyclub leer je om competitief te spelen tijdens de wedstrijd en om buiten de wedstrijd prettig met je tegenstander om te gaan. We zijn een teamsport: samen met je teamgenoten heb je plezier.

Samen houden we hockey leuk. Dat kan alleen als we elkaar aanspreken op gedrag dat afbreuk doet aan die teamsport. Vaak is dat heel subtiel. Soms moeten de grenzen wat scherper worden gesteld.

De KNHB en NOC/NSF hechten grote waarde aan een Veilig Sport Klimaat. Daartoe worden regelmatig belangrijke initiatieven genomen.

Als je kind op hockey zit en je staat als ouder langs de lijn schept dat een bijzondere verantwoordelijkheid. Alliance vindt het heel belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven. Dat betekent dat je je houdt aan de geschreven regels zoals bijvoorbeeld het rookbeleid op onze vereniging. Maar ook dat je je op de hoogte stelt van de ongeschreven normen die met enige regelmaat worden herhaald. Denk bijvoorbeeld aan de avonden die de club jaarlijks organiseert met Tischa Neve over opvoeden en positief coachen. Of aan de filmpjes die regelmatig door de KNHB worden gemaakt over sportiviteit en respect. En aan de eigen campagnes van Alliance over fair play.

Niemand wordt blij van slechte voorbeelden:

 • Een coach die het niet eens is met de scheidsrechter en deze de wind van voren geeft;
 • Een speler die het verlies van de wedstrijd niet kan accepteren;
 • Een speler die de bal alleen naar vriend(innet)jes afspeelt;
 • Een ouder die vindt dat haar kind te lang op de bank moet zitten en verhaal haalt bij de coach of;
 • Een ouder die zijn eigen kind tijdens of na de wedstrijd verwijt dat het niet goed presteert.

Helaas komen deze situaties meer voor dan u denkt. Helaas ook op Alliance. Daarom heeft het bestuur van Alliance de Fair Play-commissie in het leven geroepen die als taak heeft de leden bewust te maken van ons gedrag op en rond de velden.

Enkele jaren geleden heeft de Fair Play commissie de Sport Sportief code opgesteld samen met de leden:

De Alliance-code voor Sportief gedrag

 1. Bij Alliance hockeyen we met onze stick, niet met onze mond, voeten, benen of ellebogen.
 2. Bij Alliance respecteren we de scheidsrechters, zonder hen is er geen wedstrijd.
 3. Bij Alliance respecteren we onze tegenstanders, zonder hen geen hockey.
 4. Bij Alliance zijn we altijd positief: van een verlies kun je leren.
 5. Bij Alliance spelen we de wedstrijd samen, wij vormen een team.
 6. Bij Alliance spelen onze ouders niet mee, ze moedigen alleen maar aan.

De Fair Play commissie heeft ook een aparte afdeling Tucht voor als leden of begeleiders tijdens wedstrijden over de schreef zijn gegaan en/of een kaart hebben gekregen. Hiervoor bestaat een apart tuchtreglement.

Rode kaarten en gele kaarten in Alliance-teams worden altijd ter kennis gebracht van de Fair Play commissie (Afd. Tucht), naast de eventuele stappen die door de KNHB worden genomen. Heb je een kaart gekregen tijdens de wedstrijd en je wilt weten welke consequenties dit heeft, lees dan O jee, een kaart gekregen. Wat nu? Het is heel belangrijk om goed kennis te nemen van dit document om misverstanden te voorkomen.

Straffen door de Fair Play commissie afd Tucht opgelegd, kunnen door het lid in beroep worden voorgelegd aan het bestuur van Alliance. De uitspraak van het bestuur is bindend.

Alliance wil op het gebied van Sportiviteit en Respect bij de kopgroep horen onder de Nederlandse hockeyclubs. Daartoe worden regelmatig nieuwe initiatieven genomen. ‘Shake Hands’ is daarvan een voorbeeld.

Het is enorm belangrijk dat onze vereniging een gastvrij en respectvol welkom biedt aan iedereen die van de hockeysport wil genieten: spelers, toeschouwers, scheidsrechters etc. De fair play commissie ziet het als haar taak bij te dragen aan het scheppen van een prettige en veilige sfeer op de club voor iedereen.

De Fair Play Commissie bestaat op dit moment uit:

Stimulering Fair Play: Maurits van der Heijden

Erik Jan Verhulst (vz)

vactures !


Tucht: Marga Gerichhausen

Paul Krimpenfort

Erik Jan Verhulst (vz)De Fair Play commissie wil graag in contact komen met leden en/of ouders die mee willen werken aan het in stand houden of het -liever nog- verder verbeteren van het sport klimaat op Alliance . Voor informatie kun je je wenden tot [email protected].

 

Met sportieve groet,

De fair play commissie