headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Heel Alliance !!

Fair Play - Sport Sportief

Nieuws afbeelding 25-1-2013 Fair-play gaat vooral over sportiviteit....over normen en waarden.... Over de sfeer op en rond het hockeyveld en over hoe we die kunnen verbeteren! Want ondanks dat veel mensen hun sport positief beleven, wordt de sfeer helaas soms door onsportief gedrag ondermijnd. Misschien heeft u zo'n situatie ook weleens meegemaakt:
 • Een coach die het niet eens is met de scheidsrechter en deze de wind van voren geeft;
 • Een speler die het verlies van de wedstrijd niet kan accepteren;
 • Een speler die de bal alleen naar vriend(innet)jes afspeelt;
 • Een ouder die vindt dat haar kind te lang op de bank moet zitten en verhaal haalt bij de coach of;
 • Een ouder die zijn eigen kind tijdens de wedstrijd verwijt dat het niet goed presteert.

Helaas komen deze situaties meer voor dan u denkt. Daarom heeft het bestuur van Alliance de Fair Play-commissie in het leven geroepen die als taak heeft de leden bewust te maken van ons gedrag op en rond de velden. Wij voeren onder de noemer 'Sport Sportief' een doorlopende campagne om de sfeer op het hockeyveld positief te beïnvloeden. We richten ons in deze campagne niet alleen op ouders, maar ook op de hockeyende kinderen, de coaches, trainers en scheidsrechters. Met als uiteindelijk doel het verhogen van het hockeyplezier van alle betrokkenen: kinderen, ouders, coaches, scheidrechters en publiek.Een belangrijk deel van de campagne vormt de 'Sport Sportief-code' waarin we willen verwoorden hoe wij binnen Alliance met elkaar willen omgaan. Sportiviteit staat daarbij uiteraard centraal. Deze code is op basis van voorstellen van de leden opgesteld.

Alliance-code voor Sportief gedrag

 • Bij Alliance hockeyen we met onze stick, niet met onze mond, voeten, benen of ellebogen.
 • Bij Alliance respecteren we de scheidsrechters, zonder hen is er geen wedstrijd.
 • Bij Alliance respecteren we onze tegenstanders, zonder hen geen hockey.
 • Bij Alliance zijn we altijd positief: van een verlies kun je leren.
 • Bij Alliance spelen we de wedstrijd samen, wij vormen een team.
 • Bij Alliance spelen onze ouders niet mee, ze moedigen alleen maar aan.

Kortom: bij Alliance spelen we onze Sport Sportief!

Daarnaast buigen wij ons ook over andere zaken rond het hockey, die wat meer te maken hebben met wat je vroeger de tuchtcommissie zou noemen.

Bestuur en leden van de Fair Play-commissie kunnen zelf zaken aandragen die voor behandeling in aanmerking komen. Maar ook leden en ouders van jeugdleden kunnen een geschil, voorval of klacht aan ons voorleggen ter beoordeling.

Rode kaarten en veelvuldige gele kaarten (klik hier om alles over rode en gele kaarten te weten te komen) in Alliance-teams worden altijd door ons behandeld, los van de eventuele stappen die door de KNHB worden genomen. Maar ook ongepast gedrag buiten de velden in relatie tot Alliance en hockey.

Uitspraken door de Fair Play commissie opgelegd, kunnen op verzoek door het lid in 'hoger beroep' worden voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. De uitspraak van het bestuur is bindend.(klik hier om de procedures bij de FP te bekijken)

De Fair Play Commissie bestaat uit:

 • Joris Drontmann (voorzitter)
 • Maarten Tijssens (tuchtzaken)
 • Erik Jan Verhulst (commissielid)
 • Maurits van der Heijden (commissielid)

en wij zijn via deze link bereikbaar.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws