headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Opzegging lidmaatschap

Nieuws afbeelding 19-1-2016

In de laatste Algemene Ledenvergadering van november jl hebben de leden ingestemd met de wijziging van de regeling voor het opzeggen van je lidmaatschap. De regeling luidt nu als volgt :


Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen plaats te vinden in verband met de tijdige opgave die Alliance aan de KNHB moet doen van het aantal elftallen, achttallen en zestallen dat in het nieuwe seizoen aan de competitie zal deelnemen. Opzegging kan uitsluitend digitaal plaatsvinden via het opzegformulier op de persoonlijke pagina van het lid op de site van de club, www.mhc-alliance.nl.

Indien opzegging niet voor 1 mei plaatsvindt, is de volgende toeslag verschuldigd:
-opzeggen voor 1 mei: geen kosten
-opzeggen tussen 1 mei en 1 juli: 50% van de gehele contributie voor het nieuwe seizoen
-opzeggen na 1 juli: de gehele contributie voor het nieuwe seizoen is verschuldigd.

Leden, die in afwachting zijn van examenuitslag en/of inloting voor de nieuwe opleiding, kunnen uitstel krijgen om tot 1 juli kosteloos hun lidmaatschap op te zeggen. Zij dienen hiertoe voor 1 mei per mail een verzoek in te dienen bij de ledenadministratie.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws