headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Eerste online ALV van Alliance

Nieuws afbeelding 30-6-2020
Woensdag 24 juni j.l. vond de eerste online ALV plaats via Zoom. Voor het Bestuur best spannend om deze nieuwe vorm van ALV uit te proberen. Na wat kleine technische opstartproblemen gingen we iets na 20u ‘live’. Na de opening en notulen van de vorige vergaderingen, kwamen er diverse onderwerpen aan bod; stand van zaken algemeen, waarbij ook uitgebreid stil werd gestaan bij de gevolgen voor Alliance van de Corona crisis, de laatste en positieve ontwikkelingen van de blaashal en een uitgebreide update van hockey. Daarna gaf de penningmeester uitleg over de begroting 2020/2021 en werden er vragen gesteld door de leden. Om de leden de gelegenheid te geven om via e-mail voor of tegen de begroting/contributie te stemmen ging het beeld 10 minuten op zwart. De stemmen werden geteld door Notaris Van Grafhorst en zijn kantoorgenoot Fleur Poulie. Na de onderbreking kon de Notaris aan de vergadering mededelen dat het voorstel van het Bestuur aangaande de begroting en bijbehorende contributieverhoging door de leden was aangenomen. Tijdens de rondvraag werd Bart Wiezer, live in beeld bij zijn huis door Olivier van Nieuwenhuizen (bestuurslid Senioren) geïnstalleerd tot Lid van Verdienste. Rond 21.45u heeft de voorzitter de vergadering gesloten. De nieuw vastgestelde tarieven voor seizoen 2020 /2021 zijn terug te vinden op de Alliance website: Onze club >> lidmaatschap >> contributie

Het Bestuur
Daan, David, Danielle, Michiel, Olivier, Stijn en Pauline

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws