headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Bestuurstafel

Tegemoetkoming Contributie Leden MHC Alliance

Nieuws afbeelding 14-7-2020
Het afgelopen hockeyseizoen is niet geweest wat wij allemaal graag gezien hadden. Er was veel te weinig hockey en veel te weinig gezelligheid op en rondom onze velden.
Voor veel van onze leden heeft het Covid19-virus ook een financiële impact.
In de Algemene Leden Vergadering van 24 juni jl. hebben wij uitgebreid gesproken over de financiële impact.
Ondanks dat wij als vereniging door het Covid-19 virus een extra financiële uitdaging hebben gekregen, kunnen wij jullie wel tegemoet komen in het tijdstip waarop wij de contributie zullen gaan innen voor komend seizoen.

Vorig seizoen boden wij de mogelijkheid om de veldcontributie gespreid te laten incasseren (t/m 4 termijnen) tegen een geringe vergoeding.
Daar hebben ook veel leden gebruik van gemaakt.De vergoeding van 2 euro per termijn komt voor het seizoen 2020-2021 geheel te vervallen.
  1. Betaalde je in seizoen2019-2020 de veldcontributie in vier gelijke termijnen, dan zullen we dit voor komende seizoen eenmalig kosteloos doen, namelijk rond: 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart;
  2. Betaalde je in seizoen2019-2020 de veldcontributie in drie gelijke termijnen, dan zullen we dit voor komende seizoen eenmalig kosteloos doen, namelijk rond: 1 september, 1 november en 1 januari;
  3. Betaalde je in seizoen2019-2020 de veldcontributie in twee gelijke termijnen, dan zullen we dit voor komende seizoen eenmalig kosteloos doen, namelijk rond: 1 september en 1 december;
  4. Betaalde je in seizoen2019-2020 de veldcontributie in één keer, dan zullen we dit voor komende seizoen eenmalig kosteloos doen, namelijk rond: 1 september en 1 december;
  5. De toeslagen voor de selectie- en opleidingsteams zullen op een later tijdstip worden geïnd, namelijk rond 1 november;
  6. De termijnen voor de inning van de zaalcontributies en/of overige verplichtingen (aanmaningen, teamboetes, rode kaarten etc) zullen ongewijzigd blijven.

Volledigheidshalve melden wij jullie, dat deze regeling een eenmalige tegemoetkoming vormt voor eventuele corona impact onder onze leden in het seizoen 2020-2021.
Wij hopen op deze manier enige verlichting te kunnen geven voor degene die dit kunnen gebruiken.

Met sportieve groet en een fijne zomer toegewenst,

David Van Duffelen
Penningmeester MHC Alliance

Reacties


Paul Henfling

13-8-2020 @ 12:52:00 |🤣🤣

Reageer op het nieuws