headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Heel Alliance !!

Het Blessurepreventieprogramma gaat weer van start!!

Nieuws afbeelding 4-10-2010

Binnen onze vereniging hebben wij onvoldoende inzicht in het aantal en de aard van de blessures die zich voordoen tijdens wedstrijden en trainingen. Door de KNHB is een tijd geleden weliswaar een inventarisatie gemaakt op landelijk niveau, maar de uitkomsten daarvan zijn deels achterhaald als gevolg van een verdere toename van kunstgras en een verandering van het hockeyspel. Terwijl inzicht in blessures kan leiden tot een aanpassing van trainingen en initiatieven tot preventie voor en tijdens de wedstrijden.

Het medisch team van Alliance gaat alle blessures van de Selectie- en Opleidingsteams inventariseren via de coaches en trainers. De meldingen worden het liefst op een zo kort mogelijke termijn na het voorval geregistreerd. Iedere melding wordt zorgvuldig beoordeeld en gecategoriseerd. Het is zelfs mogelijk dat het medisch team u zal adviseren niet af te wachten, maar om naar een arts te gaan voor een diagnose en eventuele behandeling. (Bij de afdeling Orthopedie van het Spaarne Ziekenhuis kunt u via ons in geval van een sportblessure direct terecht.)

Iedere blessure waardoor een speler of speelster de wedstrijd of training niet kan voortzetten, komt voor melding in aanmerking. Ook al gaat de speler op eigen gelegenheid naar huis, ook al ziet het er ogenschijnlijk niet ernstig uit.

Kan een speler na een kort oponthoud de wedstrijd verder spelen, dan is er geen sprake van een blessure die gemeld dient te worden.

De melding van de blessure kunt u doen op [email protected] Daarbij vragen wij u te vermelden:

  • Naam speler/speelster
  • Team
  • Datum blessure
  • Aard van de blessure
  • Genomen actie na blessure
  • Omschrijving oorzaak
  • Huidige gesteldheid speler/speelster

Alle meldingen komen rechtstreeks en alleen terecht bij Kim van ’t Hoff, fysiotherapeut van beroep en fysiotherapeut van Dames 1. Zij neemt zonodig contact met u op als dat in haar ogen wenselijk is. Verder rapporteert zij aan het bestuur dat op haar beurt in overleg met de AHA-manager met initiatieven komt.

Binnen afzienbare tijd hopen wij een beter inzicht te krijgen in de blessuregevoeligheid van onze vereniging.