headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Heel Alliance !!

UITNODIGING VOORJAARS ALV 20 APRIL - 'TOEKOMST ALLIANCE'

Nieuws afbeelding 7-4-2011 Het bestuur nodigt alle leden, ouders van jeugdleden en commissieleden van harte uit om op woensdag 20 april 2011 (aanvang 20:00 uur) de ‘Voorjaars Algemene ledenvergadering’ (‘ALV’) bij te wonen. Centraal staat de toekomst van Alliance.

Onze AHA (technisch) manager Dick Nugteren zal een toelichting geven op het toekomstige technische beleid van Alliance.

Je wordt verder op de hoogte gebracht van de huidige financiële positie van de vereniging, de contributie en de begroting voor het volgende seizoen. De (financiële) stukken ter voorbereiding op de ALV zullen in het weekend van 16/17 april op de Alliance website worden gepubliceerd.

Het bestuur draagt David Reinders Folmer voor om te benoemen als bestuurslid sponsoring. Tegenkandidaten dienen zich op uiterlijk 14 april te melden bij [email protected] .

Stemrecht: Alle leden kunnen één stem uitbrengen. Leden tot 16 jaar hebben zelf geen stemrecht; zijn/haar stem kan worden uitgebracht door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Volmacht: Een lid kan een ander lid volmacht verlenen, mits deze schriftelijk is en persoonlijk ondertekend.


De vergadering begint om 20.00 uur. Registratie van leden vindt plaats tussen 19.30-20.00 uur.

Wij zien jullie graag allen op 20 april.

Namens het bestuur MHC Alliance
Marga Gerichhausen, secretaris

Bijlage