headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto
 
Heel Alliance !!

Herinrichting sportpark van start

Nieuws afbeelding 12-7-2011

De gemeente gaat het sportpark en omgeving aan de Sportparklaan verbeteren. Het sportpark wordt aantrekkelijker en multi-functioneel: zo kunnen ook sporters die niet bij een vereniging zijn aangesloten straks op het sportpark terecht.


Er komen extra parkeerplaatsen, het sportpark wordt beter bereikbaar en er worden verkeers- remmende maatregelen op de Sportparklaan getroffen. Dit plan is tot stand gekomen met de betrokkenen (sportparkaccommodaties en omwonenden). De werkzaamheden starten eind juni en lopen de hele zomer door. Na de zomer, in september wordt de weg aangepakt. Tevens wordt veld 4 voorzien van een nieuwe toplaag.

Sportpark voor meer sporters!
Tussen de sportvelden in komt een trimpad. Dit asfaltpad krijgt een voorziening met tijdregistratie. Aan deze route komen fitnessapparaten en een skatebaan .

Parkeren en verkeer
De parkeercapaciteit rondom het sportpark wordt uitgebreid met 48 plaatsen tegenover de Nicolaas Beetsschool, naast de ingang van de jachthaven. Ook het herindelen en verbinden van de bestaande parkeerterreinen bij het, sportcentrum Groenendaal levert een winst van zo'n 15 parkeerplaatsen op. Hierbij wordt zoveel mogelijk bestaand materiaal hergebruikt. Met de straatklinkers uit het grote parkeerterrein wordt het nieuwe parkeerterrein naast de haven aangelegd. Het aantal fietsstallingen wordt op diverse plekken uitgebreid. Er komen duidelijk zichtbare entrees tot het sportpark en een Kiss & Ride voor Alliance. Om de verkeersveiligheid van de Sportparklaan te verbeteren komen op twee plekken (overrijdbare) middengeleiders, zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken.

Renovatie Veld 4

Veld 4 wordt ook in deze periode voorzien van een nieuwe toplaag. Tevens worden hekwerken, ballenvangers en dugouts vernieuwd. Oplevering van het veld is gepland begin september.

Werkzaamheden
27 juni - begin september

Renovatie veld 4 MHC-Alliance

Aanleg trimparcours
Aanleg van het parkeerterrein naast de jachthaven en de herindeling van het grote parkeerterrein bij het sportpark. Tijdens deze werkzaamheden garandeert de aannemer dat er altijd 125 parkeer-plaatsen beschikbaar zijn

5 tm 9 september
Ter hoogte van huisnummers 25/27 en 31/33 worden verkeersremmende voorzieningen in de rijbaan aangelegd. Voor de uitvoering van dit werk wordt in september de Sportparklaan een week afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Voorzieningen en huizen blijven bereikbaar.